Ngày công và nghỉ phép – Yếu tố quan trọng của quản lý nhân sự

Việc thiết lập các quy định và quản lý thời gian làm việc, nghỉ ngơi của người lao động là một trong những việc đầu tiên và có ảnh hưởng xuyên suốt quá trình quản lý nhân sự. Nếu được thiết kế và thực hiện tốt, quản lý ngày công và nghỉ phép là nhân tố tích cực góp phần kiến tạo nên hệ thống quản lý hiệu quả. Bởi đó:

Là nhân tố tạo nên năng suất lao động

Năng suất lao động chắc chắn tỷ lệ thuận với thời gian làm việc mà một người lao động sẵn sàng và nhiệt tình cống hiến. Làm đủ và đúng giờ, ít nghỉ việc để không làm gián đoạn quá trình công việc v..v. là nhân tố đầu tiên quyết định đến năng suất lao động.

Là kỷ luật và tinh thần làm việc

Ở đâu thời gian làm việc bị lãng phí, bị coi nhẹ, chắc chắn kỷ luật và tinh thần làm việc sẽ rệu rã. Bởi nó thể hiện thái độ và sự cam kết tuân thủ quy định của từng cá nhân và tạo nên kỷ luật tập thể.

Là phúc lợi và sự công bằng

Ở hầu hết doanh nghiệp thì tiền lương tính theo thời gian làm việc và nghỉ phép để tạo thành thu nhập của mỗi người. Do đó, việc rõ ràng, chính xác và kỷ luật trong quản lý thời gian làm việc và phúc lợi nghỉ ngơi chính là nhân tố trực tiếp tạo nên sự công bằng trong ứng xử của doanh nghiệp với người lao động.

Nếu bạn đang quan tâm đến chuẩn hóa quy định thời gian làm việc và chế độ phúc lợi nghỉ ngơi, đồng thời áp dụng chấm công tính lương tự động theo đúng chuẩn mực ngành nhân sự. Hãy trải nghiệm ứng dụng chấm công “Smart Checking VN” trên App Store/CH Play để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm thời gian và chi phí từ ứng dụng.

>>Đăng ký dùng thử ứng dụng chấm công MIỄN PHÍ

Hướng dẫn quản lý giờ giấc làm việc của nhân viên hiệu quả

Quản lý nhân sự: 5 sai lầm phổ biến của doanh nhân mới

Làm thế nào để trả lương đúng người đúng việc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *