Tương lai của ngành Nhân sự: Không chỉ là công việc hành chính thông thường, mà là chiến lược.

Ngành nhân sự đang chứng kiến một sự thay đổi đáng kinh ngạc: Sau hàng thập kỉ quanh quẩn với công việc bàn giấy, hành chính nhân sự đang thay đổi và được coi là một bộ phận chiến lược trong doanh nghiệp.

Nếu như bạn hỏi một quản lý nhân sự họ đầu tư bao nhiêu thời gian cho việc lên chiến lược nhân sự so với thời gian dành cho công việc hành chính, câu trả lời chắc hẳn sẽ giống với biểu đồ dưới đây:

(Hành chính nhân sự: 80%, Chiến lược: 20%)

Sự thật là công việc hành chính tiêu tốn quá nhiều thời gian và nguồn lực, nhưng đồng thời cũng không tận dụng được hết năng lực của các nhân viên phòng nhân sự. Công việc chiến lược có thể là tận dụng công nghệ để đáp ứng các nhu cầu hành chính nhân sự, từ chấm công tính lương, giao tiếp nội bộ đến đào tạo nhân sự….

1. Đề cao vai trò của quản lý

Trước tiên, không bao giờ được loại bỏ yếu tố con người ra khỏi cán cân.

Ví dụ về việc ứng dụng công nghệ. Công nghệ có thể đáp ứng một số công việc hành chính, như kiếm soát dữ liệu, tìm và xử lý lỗi. Nhưng khi bộ phận nhân sự bắt đầu dùng công nghệ không chỉ để tìm thông tin mà còn để giao tiếp và phân tích dữ liệu, thì công việc sẽ mang tính chiến lược.

Để đạt được mục tiêu này, quản lý chính là yếu tố cốt lõi. Hỏi quản lý nhân sự các thông tin liên quan đến hiệu quả và năng suất làm việc của công ty. Thể hiện sự quan tâm và lắng nghe cẩn thận những thông tin họ đưa ra, để từ đó đưa ra các phương án cụ thể với từng phòng ban.

Nếu bạn nảy ra ý tưởng mới phù hợp với nhu cầu của quản lý nhân sự, bạn có thể giúp đỡ họ xây dựng sự kết nối giữa vấn đề đang tồn đọng và các dữ liệu có sẵn.

2. Hiểu được tình hình chung của công ty

Bạn không thể chỉ đưa cho quản lý nhân sự một loạt dữ liệu thô. Điều họ cần biết là: doanh nghiệp có đang phát triển hay thụt lùi? Dòng sản phẩm đang phát triển ở mức độ nào? Đối thủ cạnh tranh ra sao?

Một khi bạn đã có một bức tranh tổng thể về hiệu quả và năng suất làm việc của cả công ty, bạn có thể gán dữ liệu với con người. Ví dụ, những sự thay đổi về nhân lực hoặc quá trình tuyển dụng có thể ảnh hưởng đến năng suất làm việc của công ty. Bao nhiêu nhân viên bị sa thải? Việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới phức tạp đến mức nào?

Cuối cùng, suy nghĩ kĩ trước khi gửi email cho cấp trên về vấn đề này. Một email với nội dung báo cáo về doanh số có thể sẽ bị dễ dàng bỏ qua. Thay vì vậy, xếp lịch họp để thảo luận trực tiếp sẽ hiệu quả hơn.

3. Sử dụng dữ liệu để thúc đẩy các cuộc hội thoại

Các giải pháp công nghệ đều cung cấp các mẫu báo cáo có sẵn để sử dụng. Nếu như bạn dành thời gian để định hình, sửa lỗi và chia sẻ các mẫu báo cáo đó, bạn chỉ đang làm công việc bàn giấy. Nhưng nếu bạn dành thời gian để nói chuyện với quản lý, xác định được nhu cầu của họ, hiểu được tình hình chung của cả công ty, tách các thông tin hữu ích để phân tích, thì có lẽ bạn đang xây dựng chiến lược đó.

 >> Đăng ký dùng thử phần mềm nhân sự MIỄN PHÍ

4 xu hướng nhân sự không thể bỏ qua năm 2018

Hệ thống tính lương lỗi thời đang làm trì trệ công việc kinh doanh của bạn như thế nào

Cách quản lý khôn ngoan là không cần chấm công?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *