Ứng dụng chấm công cho doanh nghiệp

Smart-Checking là phần mềm chấm công và tính công tự động dành cho chuỗi nhà hàng, cửa hàng, công trường, nhà máy, văn phòng… Smart Checking cung cấp giải pháp chính phù hợp với mọi mô hình doanh nghiệp khác nhau:

– Chấm công bằng ứng dụng điện thoại
– Tự động tính công, quản lý trực tuyến dữ liệu từ máy điện thoại cá nhân của nhân viên
– Tự động tính lương và quản lý các tài sản liên quan đến nhân sự trong công ty