ERP Cho doanh nghiệp

Ngày nay, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm hơn 97% trong tổng số các doanh nghiệp tại Việt Nam. Đây là lực lượng góp phần không nhỏ trong việc thúc đấy ứng dụng CNTT. Tuy nhiên, việc triển khai một giải pháp ERP chuyên nghiệp với các doanh nghiệp này là quá xa vời khi vướng phải những lo ngại về chi phí và khả năng đáp ứng. Vậy có nên sử dụng phần mềm ERP cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hay không?
Giống như nhiều quốc gia đang phát triển khác, hiện nay doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) vẫn chiếm một vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Với con số 97% các doanh nghiệp tại Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ thì đây là những khách hàng chính đầy tiềm năng cho thị trường phần mềm ERP cho DNVVN Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Bước sang 2018, nền kinh tế đang có dấu hiệu khởi sắc, với nhiều thuận lợi và thách thức phía trước, đặc biệt là từ quá trình hội nhập toàn diện và sức ép cạnh tranh trên chính thị trường nội địa sẽ góp phần thúc đẩy thị trường ERP nóng lên theo nhu cầu đổi mới để cạnh tranh từ các DNVVN.