Logistic cho doanh nghiệp

Hỗ trợ website riêng dành cho công ty bạn để có thể quản lý và đăng các tin tức liên quan của công ty như về chính sách giao nhận, chương trình giảm giá ưu đãi dành cho đối tác, khách hàng của công ty. Đối tác của bạn cũng có thể tạo vận đơn trên website của bạn.